DOWNLOAD PRESS PICTURES HERE, AND SEE OUR PRESS RELEASE IN FINNISH AND SWEDISH BELOW:

Nabb+Teeri, photo Nabb+Teeri
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/Nabb_Teeri.jpg
 

Random Doctors, photo Random Doctors
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/Random_Doctors.jpg

 

Samuli Kemppi, photo: Samuli Kemppi

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/Samuli+Kemppi+Flow.jpgSloganeering workshop, photo Päivi Raivio
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/Sloganeering_Photo_Pa%CC%88ivi_Raivio.jpg

Sensual Safari, photo Katarzyna Sztarbała & Wojtek Mejor
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/Sensual+Safari.jpg


TID: Exploring Hypertext, Mindframes collage credits: Andrew Steinmetz, Arlene Tucker & Nathan Williams
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pixelache-system/media/2017/TID_Exploring_Hypertext_Mindframes_collage_credits_Andrew+Steinmetz_Arlene+Tucker%26Nathan+Williams.jpg

 


Pixelache-festivaali: Local&Decentralised, 22.-24.9.2017, Suvilahti, Helsinki

TIEDOTE 15.8.2017

 

PIXELACHE FESTIVAL:
LOCAL & DECENTRALISED

22.-24.9.2017, Suvilahti, Helsinki
 

Vuoden 2017 Pixelache-festivaali kokoaa yhteen tarinoita paikallisesta ja hajautetusta hallinnosta. Festivaaliohjelman rungon muodostaa jokaisen tapahtumapäivän iltana klo 18-21 järjestettävä yleiskokous, jonka kattoteemana on siirtymä pääomakeskeisestä talousmallista kohti hajautettua ja vertaisuuteen perustuvaa resurssien jakamista. Festivaalin yleiskokoukset ovat kaikille avoimia ja tarjoavat kohtaamispaikan paikallisille aloitteille, jotka käsittelevät eri aloilla tapahtuvaa vallan hajauttamista.

Pixelache-festivaaliohjelma sisältää myös laajan valikoiman työpajoja, jotka käsittelevät muun muassa ekologisia kysymyksiä, kierrätystä, yhteisiä (’commonseja’) ja solidaarisuustaloutta, kulttuurista koodaamista ja demokratiaa. Olennaisen osan festivaalia muodostaa iltaohjelma, joka sisältää kuvataidetta, musiikkia ja juhlia. Lisäksi Oranssin vieressä sijaitseva sauna lämpiää festivaalivieraille joka ilta (tuo mukanasi oma pyyhe!). Festivaalin ohjelma sopii perheille ja tapahtumiin on vapaa pääsy.


Julkinen tila ja ylisuunnittelun ongelma

Eräs Pixelache: Local & Decentralised -festivaalin pääteemoista on kaupunkisuunnittelu, jonka mukaisesti paikallisia toimijoita kutsutaan mukaan suunnittelemaan tilapäistä uutta tapahtumatilaa Helsinkiin. Viime vuosina Helsingin kaupunki on avannut kaupunkisuunnitteluprosesseja ja tehnyt suunnitellusta osallistavampaa, koska ylisuunnittelun on huomattu rajoittavan spontaanien tapahtumien toteuttamista. Suurin osa olemassa olevista tiloista on kuitenkin yhä sidoksissa kaupalliseen käyttöön tai tavalla tai toisella maksullisia, sekä edellyttävät usein etukäteisvarauksen tekemistä.

Pixelache-festivaali tarjoutuu koordinoimaan uuden tilapäisen 200m2 tapahtumatilan suunnittelu- ja rakennusprosessia Suvilahdessa heinä-elokuussa 2018, osana tulevan vuoden Pixelache-festivaalia. Uuden tapahtumatilan rakentaminen vastaa tarpeeseen saada Helsinkiin epäkaupallinen, avoin tila, joka on muokattavissa erilaisten käyttötarpeiden mukaan ja joka tarjoaa suojaa vaihtelevissa sääolosuhteissa ympäri vuoden.

Festivaalia edeltävät ja festivaalin aikaiset työpajat: 19.-24.9.2017, Oranssi ja Sauna-rakennus, Suvilahti

Festivaalin avajaiset: perjantai 22.9.2017 klo 17.00, Oranssi Suvilahti.

Näyttely: Pixelache ja Koelse 15 vuotta, MUU Galleria, Lönnrotinkatu 33, Helsinki. Näyttelyn avajaiset tiistaina 21.9.2017 klo 17.00, näyttely avoinna 21.-30.9.2017.

Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Nuorisojärjestö Oranssi ry:llä on merkittävä rooli festivaalikumppanina. Se isännöi sekä esi- että varsinaisia festivaalitapahtumia tiloissaan 19.-24.9.2017 välisenä aikana. Tämän lisäksi Suvilahden vakiintuneet vuokralaiset ja Pixelachen jäsenet antavat merkittävän panoksensa festivaalin pääohjelmaan.

Pixelache: Local & Decentralised -festivaalia tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Svenska kulturfonden ja Genelec.

Lisätiedot: https://festival.pixelache.ac/,
tiedottaja Jaana Eskola jaana@pixelache.ac
 


Päivi Raivio, Sloganeering

ESIMERKKEJÄ FESTIVAALIOHJELMASTA:


Repair! - pyrkii keräämään yhteen yhä laajemman yhteisön korjaajia, puuhastelijoita, asentajia ja hakkereita sekä ruokkimaan yleistä kiinnostusta. Tapahtuman tarkoitus on tiedottaa, osallistaa, ja yhdessä uudelleenarvioida näkemyksiämme omistajuudesta, kansalaistoiminnasta ja vastuullisesta kuluttamisesta. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Osallistujia kannustetaan tuomaan omia vaatteita ja asusteita korjattavaksi, paikattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi, samoin kuin keskustelemaan tulevasta yhteistyöstä projektin tiimoilta.

Yleiskokous Festivaaliohjelman rungon muodostaa kolmen tapahtumapäivän iltana 22.-24.9.2017 klo 18-21 järjestettävä yleiskokous, jonka kattoteemana on siirtymä pääomakeskeisestä talousmallista kohti hajautettua ja vertaisuuteen perustuvaa resurssien jakamista. YhteismaaPixelache ja Commons.fi kutsuvat keskustelemaan aiheesta  "Minkälainen talousmalli Helsingille?". Yleiskokoukseen osallistuu myösRIPESS Europe –liikkeen jäseniä, jotka jakavat kokemuksiaan naapurimaiden solidaarisuustalousliikkeiden toiminnasta.

Commons.fi on joukko yhteistaloudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita toimijoita. Yhteisillä (commons) tarkoitetaan erilaisia yhteisresursseja ja yhteistekemisen muotoja, joita ovat esimerkiksi avoimet ja vapaat ohjelmistot, avoin data ja tieto, p2p-verkot, luonnonresurssit, osuuskunnat, yhteisviljelmät, kylätalot, talkoot, vallatut tilat ja tiet, katutaide, julkiset palvelut, naapuriapu, hoiva sekä monet muut. Yhteiset eroavat niin yksityisen kuin julkisen sektorin omistusmuodoista ja toimintaperiaatteista.

Nabb+Teeri on vuodesta 2008 toiminut taiteilijakollektiivi. Työparin teokset ovat usein projektimuotoisia, aika- ja paikkasidonnaisia ja väliaikaisia, ne muodostuvat tekopaikan ehdoilla sieltä löytyvistä materiaaleista. Monimediaiset teokset muuttavat muotoaan hitaissa prosesseissa. Kohtaamiset selkärangattomien kanssa sekä Suomenlinnan länsipuolen poukamista haravoidut impulssiletkujen palaset ovat Nabb+Teerin viimeaikaisten teosten materiaalisia lähtökohtia. Suvilahteen taiteilijat rakentavat kohtaamispaikoiksi muodostuvia installaatioita.


Nabb+Teeri


Taiteilijat Oliver Kochta-Kalleinen ja Owen Kelly vetävät työpajan Feel the Smoothness: an Open Source Toolkit for Healthy and_Rejuvenated Skin, jossa 20 festivaalivierasta saa mahdollisuuden tutkia erilaisia päätöksenteon menetelmiä käytännössä – työpajan tavoitteena on luoda ja valmistaa virkistävä ja nuorentava kasvovoide tai naamio ja kommunikoida muille ohjeet sen valmistamiseen


Taiteilijat Arlene Tucker ja Susanne Palzer kutsuvat Pixelache-festivaalivieraita leikkimieliselle osallistavalle tutkimusmatkalle ympäri Suvilahtea tutustumaan omiin subjektiivisiin kokemuksiimme jaetusta ympäristöstä. Työpaja on avoin lapsille ja aikuisille!

Festivaalin iltaohjelmassa TomplexDj BunuelRandom DoctorsOlivier Auber,Krisjanis Rijnieks ja lukuisat muut taiteilijat luovat livemusiikin ja visuaalisten elementtien avulla tilan, jossa festivaalivieraat, musiikki ja visuaalinen maailma tulevat yhdeksi. Tanssi jatkuu myöhään yöhön.


Random Doctors


Fuckup Night Pixelache on saanut innoituksensa ympäri maailmaa järjestetyistä samannimisistä tapahtumista, joita eräs ystäväpiiri alkoi järjestää alun perin Meksikossa 2012 juhlistaakseen virheitä. Start-up-yrittäjämaailma on täynnä virheitä, kuten myös kulttuurimaailma. Niin taiteilijat, tuottajat, suunnittelijat, rakentelijat, tutkijat kuin alojen väliset toimijatkin kaikki tekevät virheitä liittyen keskittämiseen, hajauttamiseen, yhteistoimiseen, yksityistämiseen, ja paikallisuuteen. Oppikaamme niistä!

 

  
 follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend


Copyright © 2017 Pixelache Helsinki, All rights reserved.
Our mailing address office@pixelache.ac
Local & Decentralised: festival.pixelache.ac

Information in Finnish


 unsubscribe from this list | update subscription preferences 


 

 

PRESSMEDDELANDE 15.8.2017

PIXELACHE FESTIVAL: LOKAL OCH DECENTRALISERAD 22.-24.9.2017 i Södervik, Helsingfors

Årets Pixelache Festival kommer att samla berättelser om Lokal & Decentraliserad styrning. För att materialisera årets tema kommer Pixelache Festival att arrangera en öppen församling under varje festivalkväll kl 18-21, där fokus kommer att ligga på ändringen från det centralstyrda kapitalbaserade ekonomiska systemet i allt mer decentraliserad peer-baserad riktning. Församlingarna kommer att vara öppna för alla och erbjuder en mötesplats för olika lokala maktdecentraliserade initiativ.

Festivalen kommer även att erbjuda ett brett utbud av workshops med anknytning till ekologi, återvinning, commons, cultural coding och demokrati – för att inte glömma ett ordentligt kvällsprogram med musik, konst och festande. Bastun kommer att vara het under hela festivalen (Oranssi-byggnaden, ta med egen handduk!). Programmet lämpar sig för familjer och är kostnadsfritt.

Det offentliga utrymmet och dilemmat med överplanering

Ett av årets huvudteman på Pixelache Festivalen 2017 är urban planering, och allmänheten inbjuds till att kollektivt designa en temporär offentlig arena i Helsingfors.

Helsingfors stad har nyligen öppnat upp urban planering för deltagande i och med tendensen till överplanering av offentliga utrymmen, som hindrar spontana aktiviteter. Majoriteten av existerande utrymmen där det går att arrangera inomhus/utomhus- aktiviteter är knytna till kommersiella intressen och ekonomiska kompensationer, och förhandsplaneringen utgår från dessa behov.

Pixelache Festivalen 2017 avser att svara på behovet genom att koordinera ett kollektivt skapande av en temporär 200m2 paviljong som byggs i Södervik i juli- augusti 2018 i samband med nästa års Pixelache Festival. Paviljongen kommer att utgöra en lösning på bristen av för allmänheten öppna icke-kommersiella, mångsidiga och multianvändbara, kommersiellt neutrala och alltid tillgängliga platser där spontana aktiviteter kan ordnas. Pixelache vill dessutom skapa en hållbar, lätt och elegant konstruktion som lämpar sig för användning året runt i Helsingfors. Designet kommer att skapa band och gemenskap mellan platsen och allmänheten.