TID: EXPLORING HYPERTEXT

Translation is Dialogue (TID), on jatkuva projekti joka alkoi 2010, kyseessä on kääntämisen prosessi, miten se on kommunikaatiota ja miten se luo dialogia itsensä kanssa. Riippumatta tilanteesta kääntäminen tapahtuu luonnollisesti tai tietoisesti, se on riippuvainen kääntäjän subjektiivinen mielen tilasta ja tietenkin tällainen diskurssi kautta löytyy oivalluksia.  Exploring Hyptertext on viidestoista vaihe Translation is Dialogue projektissa.

TID: Exploring Hypertext luo tilaa ihmisille tallentaa puhenkielisesti sen minkä he näkevät tällä hetkellä ympäristössään jonka he voivat jakaa kansainvälisen yhteisön kanssa. Nämä tallenteet lähetetään välittömästi TID: Exploring Hypertext -verkkosivustolta, jossa ne ovat avoimia kaikille. Niitä voi kuunnellaan ja piirtää mitä kuvittelet.  Näin luot enemmän pisteitä hypertekstilinkkeille. Tavoite on tuoda huomio lähiympäristöömme ja siihen millä tavalla luomme tilaa eri mateerialien ja muotojen välillä. Lopussa, luomalla tällaisen itseorganisoivan järjestelmän, voimme koota yhteen meidän maailmamme ääntä, kuvaa, ja yhdistää näitä. Yhdessä luomamme kollaasi antaa meille mahdollisuuden koota yhteen kaikki näkökulmat ja kehittää oman jatkuvasti muuttuvan ympäristönsä.

Vaikuttaa siltä että tietoliikenne prosessit hallitsevat kaikkia alueita nykypäivän mailmassamme. Internetti käyttää hypertext concepts ohjelmaa joka mahdollistaa ristiin viittaamisen tekstien ja niihin liittyvien kuvien ja graafisen materiaalien välillä. Hypertext on kompleksi ja epälineaarinen ohjelma. Hypertext ei monista tai mallinna mielen toimintaa vaan sensijaan se resonoi sen miten me assosioimme ja ristiviittaamme yrittäessämme jäsenetää mailmaamme. Lukemattomia paikkoja ja micro mailmoja, eri ihmisiä, eri kieliä, henkilökohtaisia käsityksiä, näkemyksiä ja käännöksiä: TID:Exploring Hypertext näyttää  miten globaali yhtenäinen mailmamme asettaa ihmisen, paikallisen ja sisäistetyn kokemuksen keskelle tietoverkkoa.  

Kutsumme Pixelachen yleisön osallistumaan hauskaan yhteisölliseen retkeen Suvilahteen, jossa tutkitaan omia subjektiivisia käsityksiämme yhteisestä ympäristöstä, tulemme kerämään tulkintoja siitä mitä me näemme ja myös kokoamme relevantteja materiaaleja tähän tulkintoon. Sen jälkeen siirrymme sisälle työpajaan jossa luomme 'hypertext' installaation kuviosta ja löydetystä materiaalista, näin luomme uusia yhteyksiä ja uutta taidetta.

www.translationisdialogue.weebly.com