URBAN HITCHHIKING

Keholliset kohtaamiset kaupunkitilassa -  Urban Hitchhiking

Lauri Jäntti, Tuuli Malla

 

Työpajassa tutkimme ihmisten välistä kohtaamista Urban Hitchhikingin kautta. Urban Hitchhiking soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa urbaanissa tilassa. Erona perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraan. Tarkoituksena on kohdata satunnainen ohikulkija ja jakaa hänen kanssaan hetki elämää.

Työpajamme keskiössä on liftaustilanteisiin liittyvä sanaton viestintä. Urban Hitchhikingissa liftaaja tekee itsensä näkyväksi kaupunkitilassa ja tarjoaa itsensä kohdattavaksi. Tutkimme kokemuksellisesta perspektiivistä käsin, minkälaisten kehollisen eleiden, rajanvetojen, neuvottelujen ja hurmaamisen kautta siirtyminen erillisistä tiloista yhteiseen tilaan tapahtuu. Kysymme, minkälaisia salamannopeita tulkintoja teemme toisesta ihmisestä ohikiitävässä hetkessä ja miten nämä esitulkinnat ohjaavat toisen maailmaan tutustumisen hermeneuttista prosessia kehollisina reaktioina. Miten luottamus rakennetaan ja miten pysyä avoimena hetkessä syntyville mahdollisuuksille?

Suullisen esittelyn jälkeen työpaja koostuu kolmesta osiosta:

  1. Teemaan virittäytyminen kehollisten harjoitusten kautta.

  2. Jalkautuminen liftaamaan (kukin omalle tielleen)

  3. Yhteinen reflektio

 

Tuuli Malla on performanssi- ja installaatiotaiteilija, joka tekee yhteistyötä ihmisten, paikkojen ja muiden olentojen kanssa. Hän on myös Maria Inkoo -bändissä ja tekee luovaa kaupunkitutkimusta.

www.tuulimeanswind.com

 

Lauri Jäntti on kultuurintutkija, kaupunkiaktivisti ja kohtaamistaiteilija. Hän myös tanssii ja järjestää erilaisia tilalähtöisiä tanssitapahtumia.

https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibition/urban-hitchhiking/